Danh mục sản phẩm
000 111 111 222 222
Màn hình hỗ trợ chuẩn CP-Link 4
Hiển thị: Danh sách / Bảng
Liệt kê:
Sắp xếp:
Công nghệ kết nối màn hình 100m
BECKHOFF CP-LINK 4: GIẢI PHÁP TRUYỀN THÔNG TỪ CPU SANG MÀN HÌNH CẢM ỨNG CHẠ..
Vui lòng gọi
Liên hệ ngay