Danh mục sản phẩm
000 111 111 222 222
Mô-đun ngõ ra
EL2xxx | ES2xxx, EM2xxx | MODULE NGÕ RA KỸ THUẬT SỐ
 
 

Module ngõ ra kỹ thuật số EL2xxx | ES2xxx, EM2xxx sẽ xuất những tín hiệu điều khiển nhị phân ON/OFF từ bộ điều khiển cấp cao, qua cách ly quang, đến các cơ cấu chấp hành trong hệ thống điều khiển tự động.

Các bộ điều khiển EtherCAT biểu hiện trạng thái của chúng thông qua đèn LED.

Digital output: EL2xxx | ES2xxx, EM2xxx

Kiểu tín hiệu  1 kênh  2 kênh  4 kênh  8 kênh  16 kênh
 

5 VDC

    EL2124 | ES2124    
 

12 VDC

    EL2024-0010
Imax = 2.0 A
   
 

24VDC

EL2595
Bộ kết nối dòng điện không đổi, tín hiệu LED, lên đến 
700 mA/48 V
EL2002 | ES2002
Imax = 0.5 A
EL2004 | ES2004
Imax = 0.5 A
EL2008 | ES2008
Imax = 0.5 A
EM2042
Imax = 0.5 A,
kết nối D-sub
    EL2022 | ES2022
Imax = 2.0 A
EL2024 | ES2024 
Imax = 2.0 A
EL2828
Imax = 2.0 A
EL2872
Imax = 0.5 A, 
kết nối bằng dây cáp dẹp.
   

EL2032 | ES2032
Imax = 2.0 A, 
với chuẩn sai số

EL2034 | ES2034
Imax = 2.0 A, 
với chuẩn sai số
   
    EL2042 | ES2042
2 x 4 A/1 x 8 A
     
    EL2202 | ES2202
T-on/T-off 1 μs, 
bộ outputs đấy kéo
EL2084 | ES2084
Imax = 0.5 A, 
n-switching
EL2088 | ES2088
Imax = 0.5 A, 
n-switching
 
    EL2212 | ES2212
T-on/T-off 1 μs, 
kích thích quá mức 0.5 A
  EL2798
24 V AC/DC, 
điện áp tự do
 
    EL2252 | ES2252
Imax = 0.5 A, 
đánh dấu thời gian
  EL2258
Imax = 0.5 A, 
đánh dấu thời gian
 
    EL2262 | ES2262
Imax = 0.5 A, 
phương thức chọn mẫu
     
  EL2901
TwinSAFE, 
Kết nối điện áp ngõ vào
EL2902
TwinSAFE, 
2 outputs an toàn
EL2904
TwinSAFE, 
4 outputs an toàn
   
  EL2964
TwinSAFE,
tiếp điểm mang điện áp tự do
  EL2934
PROFIsafe, 
4 outputs an toàn
   
        EL2808
Imax = 0.5 A,
8 x 0 V
EL2809
Imax = 0.5 A
          EL2819
Imax = 0.5 A, 
với chuẩn sai số
          EL2889
Imax = 0.5 A,
0 V (ground) switching
          EL1859
8 inputs, 8 outputs, 
Bộ lọc 3.0 ms, 
Imax = 0.5 A, 
IEC 61131-2, 
dạng 3
 

Rơ- le
(Lên đến 230 VAC)

  EL2602 | ES2602
Imax = 5.0 A, có khả năng tiếp xúc, tiếp điểm nguồn.
     
    EL2622 | ES2622
Imax = 5.0 A, 
có khả năng tiếp xúc, không có tiếp điểm nguồn.
EL2624 | ES2624
Imax = 2.0 A, 
có khả năng tiếp xúc, không có tiếp điểm nguồn.
   
    EL2612 | ES2612
Imax = 2.0 A, 
thay phiên, không có tiếp điểm nguồn.
     
    EL2652 | ES2652
Imax = 1.0 A, 
thay phiên, không có tiếp điểm nguồn
     
 

Triac
(Lên đến 230 VAC)

  EL2712 | ES2712
12 … 230 V, 0.5 A, tiếp điểm nguồn
     
    EL2722 | ES2722
12 … 230 V, 1.0 A, khóa tương hỗ, outputs
     
    EL2732 | ES2732
12 … 230 V, 0.5 A, không có tiếp điểm nguồn
     
 

Xung PWM

  EL2502 | ES2502
PWM output, 
24 V DC, 1.0 A
     
    EL2535 | ES2535
24 V DC, 1.0 A, 
kiểm soát dòng điện
     
    EL2535-0050
24 V DC, 50 mA, kiểm soát dòng điện
     
    EL2535-0002
24 V DC, 2 A, kiểm soát dòng điện
     
    EL2545 | ES2545
50 V DC, 3.5 A,
kiểm soát dòng điện
     
 

Chuỗi xung

EL2521 | ES2521
1 … 500 kHz
EL2522 | ES2522 NEW
2 channel A/B, 
1 channel A/B/C
0…4 MHz
     

Ghi chú:
ELxxxx: Module I/O EtherCAT tiêu chuẩn
ESxxxx: Module I/O EtherCAT với nhiều mức kết nối dây

 

Hiển thị: Danh sách / Bảng
Liệt kê:
Sắp xếp:
Mô- đun ngõ ra 24VDC EL2004
EL2004 | MODULE NGÕ RA 24VDC    ..
Vui lòng gọi
KL9080 | Separation Terminal
        body,td,th { color: #000; } ..
Vui lòng gọi
KL9010 | End Terminal
.style1 {font-weight: bold} body,td,th { color: #000; } ..
Vui lòng gọi
KL2751 | 1-channel universal dimmer terminal 230 V AC, 300 VA (W)
body,td,th { color: #000; } KL2751 | 1-channel universal dimmer..
Vui lòng gọi
KL2702 | 2-channel solid state load relay up to 230 V AC/DC
        body,td,th { color: #000; } ..
Vui lòng gọi
KL2602, KL2622 | 2-channel relay output terminals
        body,td,th { color: #000; } ..
Vui lòng gọi
KL2404, KL2424 | 4-channel digital output terminal 24 V DC
.style1 {font-weight: bold} body,td,th { color: #000; } ..
Vui lòng gọi
KL2012, KL2022 | 2 – channel digital output terminal 24V DC
        body,td,th { color: #000; } ..
Vui lòng gọi
EL2809 | Module ngõ ra 16 kênh 24V
EL2809 | MODULE NGÕ RA 16 KÊNH 24VDC   ..
Vui lòng gọi
EL2008 | Module ngõ ra 8 kênh 24V
EL2008 | MODULE NGÕ RA 8 KÊNH 24VDC   ..
Vui lòng gọi
 KL2114, KL2134 | 4 – channel digital output terminals 24V DC
      body,td,th { color: #000; } ..
Vui lòng gọi
Liên hệ ngay