Danh mục sản phẩm
000 111 111 222 222
Mô-đun ngõ vào
EL1xxx| ES1xxx | MODULE NGÕ VÀO KỸ THUẬT SỐ
 
 

Module ngõ vào kỹ thuật số EL1xxx hoặc ES1xxx sẽ nhận những tín hiệu nhị phân ON/OFF từ các thiết bị trong hệ thống điều khiển rồi truyền chúng, qua các bộ cách ly quang, để đi đến những thiết bị điều khiển cấp cao hơn. Các ngõ vào này được thể hiện trạng thái ON/OFF thông qua đèn LED gắn trên module.

 CÁC CHỦNG LOẠI MODULE NGÕ VÀO KỸ THUẬT SỐ EL1XXX| ES1XXX

 Kiểu tín hiệu  2 kênh  4 kênh  8 kênh  16 kênh
 

 5 VDC

  EL1124 | ES1124
Bộ lọc 10µs
   
 

 12 VDC

  EL1144 | ES1144 
Bộ lọc 10µs
   
 

 24VDC

EL1002 | ES1002
Bộ lọc 3.0 ms, loại 3, 
p-switching

EL1004 | ES1004
Bộ lọc 3.0 ms, loại 3, 
p-switching

EL1008 | ES1008
Bộ lọc 3.0 ms, loại 3, 
p-switching
EL1862
Bộ lọc 3.0 ms, loại 3, 
p-switching, dải cáp kết nối
  EL1012 | ES1012
Bộ lọc 10 µs, loại 3, 
p-switching
EL1014 | ES1014
Bộ lọc 10 µs, loại 3, 
p-switching
EL1018 | ES1018
Bộ lọc 10 µs, loại 3, 
p-switching
EL1872
Bộ lọc 10 µs, loại 3, 
p-switching, dải cáp kết nối
    EL1024 | ES1024 
Bộ lọc 3.0 ms, loại 2, 
p-switching
   
    EL1034 | ES1034 
Bộ lọc 10 µs, 
inputs điện áp tự do
   
    EL1104 | ES1104 
Bộ lọc 3.0 ms, 
± cảm biến nguồn
   
  EL1202 | ES1202 
T-on/T-off 1 μs, 
kết nối nhanh
EL1114 | ES1114 
Bộ lọc 10 µs, 
± cảm biến nguồn
EL1258
T-on/T-off 1 μs, 
đánh dấu thời gian
EL1259
8 điểm đánh dấu thời gian, với bộ xử lý Logic bên trong
  EL1252 | ES1252 
T-on/T-off 1 μs, 
đánh dấu thời gian
EL1084 | ES1084 
Bộ lọc 3.0ms, loại 3, 
n-switching
EL1088 | ES1088 
Bộ lọc 3.0ms, loại 3, 
n-switching
 
  EL1262 | ES1262 
T-on/T-off 1 μs, phương thức chọn mẫu
EL1094 | ES1094 
Bộ lọc 10 µs, 
n-switching
EL1098 | ES1098 
Bộ lọc 10 µs, 
n-switching
 
  EL1382 | ES1382 
NEW
nhiệt điện trở
EL1904 
TwinSAFE, 
4 inputs an toàn
EL1908
TwinSAFE, 
8 inputs an toàn
 
    EL1934 
PROFIsafe, 
4 inputs an toàn
   
    EL1804
8 x 24 V DC, 
4 x 0 V DC, 
3.0 ms, loại 3
EL1808
8 x 24 V DC,
3.0 ms, loại 3
EL1809
Bộ lọc 3.0 ms, 
loại 3
    EL1814
8 x 24 V DC, 
4 x 0 V DC, 
10 µs, loại 3
  EL1819
Bộ lọc 10 µs, 
loại 3
        EL1859
8 inputs, 8 outputs, 
Bộ lọc 3,0 ms, 
Imax = 0.,5 A, 
type 3
        EL1889
3.0 ms, 
0 V (ground) switching
 

 48VDC

  EL1134 | ES1134 
Bộ lọc 10 µs
   
 

 120VAC/DC

EL1712 | ES1712 
Tiếp điểm nguồn
     
 

 230VAC

EL1702 | ES1702 
Tiếp điểm nguồn
     
 
  EL1722 | ES1722 
không có tiếp điểm nguồn
     
 

 Counter

EL1502
up/down, 24 V DC, 
100 kHz, 32 bit
     
  EL1512 
up/down, 24 V DC, 
1 kHz, 16 bit
     

Ghi chú:
ELxxxx: Module I/O EtherCAT tiêu chuẩn
ESxxxx: Module I/O EtherCAT với nhiều mức kết nối dây

 

BÊN DƯỚI LÀ MỘT SỐ SẢN PHẨM PHỔ BIẾN

 

Hiển thị: Danh sách / Bảng
Liệt kê:
Sắp xếp:
Mô-đun ngõ vào 24VDC EL1004
EL1004 | MODULE NGÕ VÀO 24VDC    ..
Vui lòng gọi
KL9010 | End Terminal
.style1 {font-weight: bold} body,td,th { color: #000; } ..
Vui lòng gọi
KL1404, KL1414 | 4-channel digital input terminal 24V DC
    body,td,th { color: #000; } ..
Vui lòng gọi
KL1104, KL1114 | 4 – channel digital input terminals 24 V DC
        body,td,th { color: #000; } ..
Vui lòng gọi
KL1002, KL1012 | 2-channel digital input terminal 24 V DC
        body,td,th { color: #000; } ..
Vui lòng gọi
EL1809 | Module ngõ vào 16 kênh 24VDC
EL1809 | MODULE NGÕ VÀO 16 KÊNH 24VDC   ..
Vui lòng gọi
EL1008 | Module ngõ vào 8 kênh 24V
EL1008 | MODULE NGÕ VÀO 8 KÊNH 24VDC   ..
Vui lòng gọi
  EL1018 | 8-channel digital input terminal 24 V DC, 10 µs
ỨNG DỤNG SẢN PHẨM     ..
Vui lòng gọi
Liên hệ ngay