Danh mục sản phẩm
000 111 111 222 222
Mô-đun điều khiển PLC với truyền thông IP-Link
MÔ-ĐUN ĐIỀU KHIỂN PLC VỚI TRUYỀN THÔNG IP-LINK
 
Hộp Beckhoff Fieldbus với chức năng PLC là một môđun fieldbus thông minh cho việc phân quyền trước các tín hiệu I/O phân tán. Đây là một cách gỡ bỏ các phần của ứng dụng khỏi hệ thống điều khiển trung tâm để làm giảm CPU và fieldbus. Việc phân tích, kiểm soát hay chuyển mạch phi tập trung là những ứng dụng điển hình cho Fieldbus Box với bộ điều khiển nhỏ tích hợp. Thời gian phản ứng độc lập với truyền thông xe buýt và của bộ điều khiển giám sát. Trong trường hợp xe buýt hoặc bộ điều khiển bị lỗi, có thể duy trì chức năng (ví dụ: đưa quá trình đến trạng thái an toàn theo cách có trật tự).
 
Hầu hết các khả năng ứng dụng I/O không giới hạn là kết quả của hộp Coupler mở rộng có chức năng PLC và IP-Link. Lên đến 120 mô-đun mở rộng, với 960 I/O, có thể được trực tiếp giải quyết từ chương trình PLC. Các mô-đun PLC Box lập trình do đó đặc biệt thích hợp như các PLC nhỏ tự trị để kiểm soát các bộ phận của một nhà máy hoặc các máy nhỏ.
 
Lập trình được thực hiện với TwinCAT theo IEC 61131-3, sử dụng môi trường lập trình tương tự như hệ thống điều khiển PC TwinCAT. Có 5 ngôn ngữ lập trình độc lập khác nhau: Danh sách hướng dẫn (IL), Biểu đồ khối chức năng (FBD), Biểu đồ bậc thang (LD), Biểu đồ chức năng tuần tự (SFC) và Văn bản có cấu trúc (ST). Việc tải chương trình xảy ra thông qua fieldbus hoặc thông qua giao diện lập trình. Các chức năng gỡ lỗi mở rộng (breakpoint, bước đơn, theo dõi, vv) cũng có sẵn.
 
Dòng Fieldbus Box với chức năng PLC sử dụng bộ điều khiển 16 bit mạnh mẽ, bộ nhớ chương trình 32/96 kbyte và bộ nhớ dữ liệu 32/64 kbyte. Thêm 512 byte bộ nhớ không lẫn tạp khác có sẵn cho các cờ mới.
 
Tổng quan loại tín hiệu: ILxxxx-Cxxx

 

 

Liên hệ ngay