Mới nhất
EtherCAT Box EP1008 với digital inputs cho phép thu được các tín hiệu điều khiển nhị phân từ cấp quy.....
Thông số kỹ thuật USB cho phép khoảng cách 5 m giữa PC và thiết bị USB. Có thể thêm 5 m cáp bằng các.....
Analog output terminal EL4124 tạo tín hiệu trong phạm vi từ 4 đến 20 mA. Nguồn được cung cấp ch.....
Module Beckhoff PCIe là được tích hợp khe cắm card PLI Express và đi theo xu hướng PCs nhỏ hơn. chức.....
BK9103 Bus Coupler kết nối PROFINET RT với module terminal block mở rộng. Một đơn vị bao gồm một Bus.....