Mới nhất
Terminal output EL2521 làm thay đổi tần số của tín hiệu nhị phân và (cách ly điện với E-bus). Tần số.....
Terminal input analog EL3054 xử lý tín hiệu trong phạm vi từ 4 đến 20 mA. Dòng điện được số hóa thàn.....
Terminal analog input EL3048 xử lý tín hiệu trong phạm vi từ 0 đến 20 mA. Dòng điện được số hóa thàn.....
Terminal output analog EL4031 tạo ra các tín hiệu trong phạm vi từ -10 đến +10 V. Điện áp được cung .....
Terminal output analog EL4008 tạo tín hiệu trong phạm vi từ 0 đến 10 V. Điện áp được cung cấp cho cấ.....