Mới nhất
CX2042 có CPU Intel® Xeon® với tốc độ xung nhịp 2,2 GHz (4 lõi). Một quạt có vòng bi và giám sát tốc.....
CX2040 có CPU lõi tứ Intel® Core ™ i7 2.1 GHz. Do công suất cao, CPU được trang bị quạt có vòng bi v.....
CX2020 có 1.4 GHz Intel® Celeron® CPU,không quạt và không có các thành phần xoay. Ng.....
Quạt AC San Ace model 109-603 là loại quạt AC tiêu chuẩn dùng để giải nhiệt và duy trì nhiệt độ cho .....
Quạt AC Sanyo Denki model 9LG1412A5001 là loại quạt AC tiêu chuẩn dùng để giải nhiệt và du.....